ARTAN NÜFUS BERABERİNDE TÜKETİMİ ARTTIRMAKTADIR.

Kaynaklarımız ise alışılagelmiş tekniklerle heba olmakta ve tükenmektedir. Dolayısıyla birim alandan alınan verimin mutlak artırılması ve verimliliği kaliteli ürün elde etme sonucuna göre çalışmalar yapmak gerekmektedir.

Sabit olan kaynaklarımızın doğru ürünler ile modern tekniklerle ekimin sağlanması,insana ve doğaya zarar vermeden kimyevi işlemlerin uygulanması ve modern sulama teknikleri ile ürün gelişiminin sağlanması ve nihayetinde birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde etmek hedeflenmelidir.

Temel amacımız modern sulama sistemlerinin toplumumuza doğru kullanılmasını sağlamak ve verimliliği artırılmasına yardımcı olmaktır.

Asiyan Tarım ve Makine LTD.ŞTİ hedefinde; Tarımın alışılagelmiş tekniklerden,modern tekniklere fizibilitesi,projelendirme ve uygulama aşamalarına kadar profesyonel bir mühendislik hizmeti verme amacındadır.